BIBLIOTÉKA ČAPLOVIČIANA DOLNÝ KUBÍN, PRÍSTAVBA
Popis

Biblioteca Čaplovičiana sa nachádza na námestí, v historickom centre Dolného Kubína. V objekte sa nachádza Literárne múzeum, zbierky Bibliotéky a administratíva. Objekt je Národná kultúrna pamiatka. Navrhnutá prístavba bude slúžiť na umiestnenie zbierkového materiálu Bibliotéky a jeho štúdium a prezentáciu. Po architektonickej stránke je prístavba navrhnutá ako uzavretý kompaktný objekt osadení v zeleni starých stromov. Fasády prístavby sú obložené prírodným terakotovým obkladom, ktorý je kombinovaný so zvislými bielymi plochami štítových stien a zvislým pásom zasklenia haly. Hlavný vstup do prístavby je cez vstupnú halu jestvujúceho objektu, bočný (večerný) vstup je z pešej zóny, od kostola. Objekt je rozdelený na priestory pre zbierky Bibliotéky a na priestory pre verejnosť. Priestory v časti „pre verejnosť“ sú osvetlené priebežnou zasklenou stenou s výhľadom na neogotickú fasádu kostola a rastrom drobných okien orientovaných do zelene a na rieku.

Detaily