INTERIÉRY ORAVSKÉHO HRADU - expozície, filmotéka, reprezentačné priestory Thurzovho paláca
Popis

Expozícia etnografie sa nachádza na hornom poschodí paláca Jána z Dubovca. Interiér je koncipovaný ako vložená „krajina“ – krajina vložená do historického prostredia stredovekej stavby. Krajinou prechádza cesta, otvárajú sa na nej priehľady, cez ktoré upriamujeme pozornosť na nové prvky a nové súvislosti. Na konci cesty nachádzame spojenie minulosti so súčasnosťou v „živej expozícii“.
V expozícii etnografie je predstavený hrad ako súčasť kultúrnej krajiny s vlastnou, originálnou hmotnou, sociálnou a duchovnou kultúrou. Oravský región je zobrazený ako súčasť európskych a svetových dejín. Exponáty sú prezentované v širších súvislostiach pomocou obrazu, zvuku, svetla a tvarov.
Expozícia Filmu sa nachádza v pozdĺžnej miestnosti zastrešenej valenou klenbou, v najvyššej časti Oravského hradu tzv. Citadele. Expozícia je navrhnutá ako veľký objektív, v ktorom sa návštevník stáva účastníkom príbehov z filmov, ktoré sa odohrávali na Oravskom hrade. Expozícii je postavená na Figurínach filmových postáv a foto-dokumentačnom materiáli na paneloch.
Interiér reprezentačných priestorov sa nachádza v podkroví Thurzovho paláca, v strednej časti Oravského hradu. Priestory budú slúžiť ako variabilný priestor na tematické výstavy, organizovanie recepcií a na odborné prezentácie. Navrhnutý interiér a zariadenie má spĺňať požiadavky odlišných funkcií pri zachovaní variability a účelnej prestaviteľnosti. Vo výbere materiálov prevažuje drevený masív a sklo, doplnené bielou kožou a nerezom.

Detaily