HOTEL BANSKÁ BYSTRICA, MPR
Popis

Zámer súťaže bol získať arch. a urb. riešenia pre hotel, umiestnený v mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici. Architektonické riešenie hotela – filozofia riešenia : navrhnúť otvorenú mestskú štruktúru s mestským parterom. Funkcie určené pre verejnosť orientovť do mestského, verejného priestoru – do ulice a do multifunkčného priestoru bašta, pamätník, hotel. Hotel je navrhnutý ako blok s otvoreným átriom. Základná hmota je hladká, zo strany Kapitulskej ulice s vysunutým parterom v úrovni -1.PP. Zo strany bašty a mestských hradieb je navrhnutá ukľudnená, zatrávnená zóna, ktorá prechádza cez rampu a zelené terasy do átria hotela. Fasády sú hladké, perforované otvormi, a doplnené predsadenými prvkami. Fasáda od frekventovanej Kapitulskej ulice je výrazná, navrhnutá ako znak a orientačný prvok hotela. Pred hladkou fasádou je predsadený raster stĺpov s vysokým rádom. Fasády orientované na juh – nad hradbami, s vyhliadkou na Hron a Urpín, sú hladké perforované otvormi s výrazne vypustenými balkónmi. Fasády orientované do navrhovaného priestoru (námestia), s vyhliadkou do vnútrobloku a na pamätník, sú hladké, na poschodiach s predsadeným rastrom. Predsadený raster je zo štíhlych lamiel a vytvára na fasáde prírodnú štruktúru. Zasadenie vizualizácie do fotografie overilo podlažnosť, osadenie a hmotové riešenie hotela.

Detaily