Radové domy BB
Popis

projekt : 2010
realizácia : 2012 – 2013
charakteristika : zástavba je navrhnutá v casti nezastavaného územia, v miestnej casti Podlavice, vo vnútorných “záhradách”. lokalita je slnecná, zo severu chránená lesom. Nie je zatažená priamym hlukom. prístup k jednotlivým RD je zo severo-severovýchodu. prilahlé záhrady s terasou k rodinným domom sú orientované na juho-juhozápad. radové rodinné domy sú riešené ako dvojpodlažné stavby s obytným podkrovím, postavené s tradicných stavebných materialov. radová zástavba je navrhnutá ako nová štruktúra v území, ktorá tvorí uzavretý celok. zástavba je zložená z dvoch základných typov rodinných domov. architektonický výraz je vytvorený skladaním týchto typov vedla seba, vysúvaním, natácaním a zmenou orientácie striech. každý objekt je navrhnutý pre štvorclennú rodinu. Na fasády, strechy a vnútorné steny sú použité materiály, ktoré vyžadujú minimálnou údržbu a zabezpecia dlhodobo navrhnutý vzhlad.

Detaily